Partnerstvo, ktoré vedie. Úspech v budúcnosti

Partneri.

 

Synpulse Management Consulting s centrálou v Zürichu je v súkromnom vlastníctve svojich aktívnych partnerov. Synpulse vlastní majoritný podiel v Profecte. Tým sa dosahujeme kombináciu inovatívnych a inteligentných riešení s rozsiahlou odbornosťou. Vlastné softvérové komponenty spájajú Profect s najnovšími technológiami partnerov Synpulse ekosystému.

Bez energie – nebude synergie.
Willy Meurer

Prepojenie manažérskej konzultácie a štandardizovaného softvérového riešenia napĺňajú zákaznícke požiadavky veľmi efektívnym spôsobom. Na základe synergií dokážeme lepšie odhadnúť požiadavky zákazníkov a optimalizovať navrhovanú stratégiu, ako ich aj operatívne a odborne podporovať.